Academische schrijfvaardigheid Nederlands

In de cursus Academische schrijfvaardigheid in het Nederlands wordt aandacht besteed aan duidelijke alineastructuren met heldere kernzinnen en signaalwoorden. Bekeken wordt of de geschreven teksten voldoende doel- en doelgroepgericht zijn. Ook de schrijfstijl en de spelling zijn belangrijke onderwerpen. Je leert (opnieuw) hoe je tot goede schrijfresultaten komt. En dat is belangrijk want schrijven is voor elke hogeropgeleide een basisvaardigheid die tijdens de studie en daarna in de beroepspraktijk niet kan ontbreken.

Als huiswerk zullen er elke keer een of meer teksten geschreven moeten worden.

Deze cursus is geschikt voor studenten, docenten, en medewerkers die hun academische vaardigheden bij willen schaven. Deze cursus is alleen geschikt voor moedertaalsprekers.

Deze cursus wordt gegeven als online interactieve groepscursus via Blackboard Collaborate; ons online leslokaal voor de komende tijd! Lees hier wat je kunt verwachten van een online interactieve groepscursus.

Coursecode Free spots Starts on Ends on Days Enrollment start Enrollment end
NL-AWR-2021-465 6 17 Aug 2021 02 Sep 2021
  • Tuesday 09:00 - 11:00 (CET)
  • Thursday 13:00 - 14:30 (CET)
25 May 2021 14:00 10 August 2021 12:00
Schedule
Lesson 1: Aug. 17, 2021, 9 a.m. -Aug. 17, 2021, 11 a.m.
Lesson 2: Aug. 19, 2021, 1 p.m. -Aug. 19, 2021, 2:30 p.m.
Lesson 3: Aug. 24, 2021, 9 a.m. -Aug. 24, 2021, 11 a.m.
Lesson 4: Aug. 26, 2021, 1 p.m. -Aug. 26, 2021, 2:30 p.m.
Lesson 5: Aug. 31, 2021, 9 a.m. -Aug. 31, 2021, 11 a.m.
Lesson 6: Sept. 2, 2021, 1 p.m. -Sept. 2, 2021, 2:30 p.m.
Reserveles in geval van uitval: Sept. 7, 2021, 9 a.m. -Sept. 7, 2021, 11 a.m.

More courses: Dutch