Academische schrijfvaardigheid Nederlands

In de cursus Academische schrijfvaardigheid in het Nederlands wordt aandacht besteed aan duidelijke alineastructuren met heldere kernzinnen en signaalwoorden. Bekeken wordt of de geschreven teksten voldoende doel- en doelgroepgericht zijn. Ook de schrijfstijl en de spelling zijn belangrijke onderwerpen. Je leert (opnieuw) hoe je tot goede schrijfresultaten komt. En dat is belangrijk want schrijven is voor elke hogeropgeleide een basisvaardigheid die tijdens de studie en daarna in de beroepspraktijk niet kan ontbreken.

Als huiswerk zullen er elke keer een of meer teksten geschreven moeten worden.

Deze cursus is geschikt voor studenten, docenten, en medewerkers die hun academische vaardigheden bij willen schaven. Deze cursus is alleen geschikt voor moedertaalsprekers.

Deze cursus wordt gegeven als online interactieve groepscursus via Blackboard Collaborate; ons online leslokaal voor de komende tijd! Lees hier wat je kunt verwachten van een online interactieve groepscursus.

Academische schrijfvaardigheid Nederlands

EUR 350.00

Sign In
Coursecode Free spots Starts on Ends on Days Enrollment start Enrollment end
NL-AWR-2020-300 5 15 Apr 2021 03 Jun 2021
  • Thursday 15:00 - 16:30 (CET)
08 December 2020 12:00 08 April 2021 12:00

More courses: Dutch